Ngày hôm qua có 0 người bình chọn và 25 người click vào quảng cáo!
Trang chủ Thêm sv
Ngày hôm qua có 0 người bình chọn và 25 người click vào quảng cáo!
Faqs

MuOnline.us FAQ

 • Hướng dẫn đưa MU lên Top và nhận VIP miễn phí 30 ngày

  1. Đăng ký tài khon qun lý.

   

  2. Đăng nhp vào trang ch.

   

   

  3. Nhn vào nút Thêm MU (hoặc Thêm máy chủ MU)

   

  4. Đin tt c thông tin cn thiết.

   

   

  5. Sau khi đã ti SV MU lên, nhn vào VIP (Min phí 30 ngày).

   

   

  6. Chn máy ch cn thiết và nhn đồng ý.

   

   

  Mi h tr vui lòng liên h Fan Page để được gii đáp.

 • Làm thế nào để lấy link vote cho người chơi?

  Vào Tài Khoản - Buttons - Code. Ví dụ link vote cho server PassionMU

   

  http://topmu.vn/in/passionmu-s16-x10-noreset-15-december-id451/[USER]

   

 • Cách kiểm tra Post Back cho trang chủ

  Set your Postback URL (on TOPMU.VN):

  Below is code example how to check votes on your side

  <?php
                  
    // check if callback is from topsite
    if(!in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], array('158.69.211.110')))
    {
      die('You are not authorised to access this file.');
    }
    else
    {
      if(isset($_POST['mod']) && $_POST['mod'] == 'reward')
      {
        // remember to escape $_POST variables
        $user = isset($_POST['user']) ? $_POST['user'] : '';
        $site_id = isset($_POST['site_id']) ? (int)$_POST['site_id'] : '';
  
        /*
         *  and here goes your reward script
         * connect db
         * reward user
         */      
  
         // return response back to topsite
  
         echo 'OK'; // response good vote was validated
         echo 'VOTED'; // user have already voted
      }
    }
  ?>

   

 • Bao lâu tôi có thể bình chọn 1 lần?

  TopMU.VN reset lại hệ thống bình chọn sau 12 giờ và người chơi có thể bình chọn 2 lần mỗi ngày.

   

  We reset votes every 12 hours so you and your players may vote twice every day. Sẽ không có cảnh báo hoặc thông báo trong trường hợp bạn cố gắng bỏ phiếu lại sớm hơn, do đó phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính.

Lên Đầu